Oferta

https://web.facebook.com/robotyziemneszczecin

 • wykopy pod fundamenty budynków, hal i magazynów, ogrodzenia, szamba, drenaże, oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne, .
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne.
 • oczyszczanie rowów melioracyjnych.
 • montaż szamb i studni pod deszczówkę.
 • drenaże i odwodnienie terenu.
 • równanie, niwelacje i skarpowanie terenu.
 • układanie płyt drogowych.
 • usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych.
 • usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników.
 • załadunek i rozładunek widłami palet.
 • wyburzenia  konstrukcji małogabarytowych.
 • załadunek materiałów sypkich oraz gruzu.
 • zdejmowanie warstwy humusu.
 • zasypywanie fundamentów.
 • odśnieżanie osiedli, terenów firm i posesji, placów parkingowych, stacji benzynowych,itp…
 • montaż ogrodzeń tymczasowych na czas budowy .
 • przygotowanie terenu pod  zasianie trawy.
 • karczowanie i wyrywanie korzeni.